Stratux spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

NIP: 1251556942

REGON: 142271944

KRS: 0000348541